Giới thiệu về Sapphire - Lịch sử và Giới thiệu | Job Search Bookmarking Site
Say NO to SPAM Posts.
1
Sapphire là một loại đá quý chất lượng của corundum khoáng sản. Nó là chất cứng thứ hai trên trái đất sau kim cương, xếp hạng 9 theo thang độ cứng của Mohs. Bản thân Corundum không phải là một khoáng chất rất hiếm, nhưng corundum chất lượng đá quý là cực kỳ hiếm.
Loading...

Comments

Who Upvoted this Story